Tag Archives: TikTOk

TikTok dẫn đầu số lượt tải về và doanh thu từ ứng dụng trong đầu 2022

TikTok - dẫn đầu cả số lượt tải về và doanh thu từ ứng dụng trong đầu 2022

TikTok đem lại một lợi thế vô cùng “khủng” cho TikTok. Ứng dụng này có gì đặc biệt mà dẫn đầu cả số lượt tải về và doanh thu từ ứng dụng trong đầu 2022 này.