Tag Archives: thủ thuật viết

5 thủ thuật viết tiêu đề thôi miên khách hàng

5 thủ thuật viết tiêu đề

vậy làm sao để những bài viết của mình đăng lên thu hút được khách hàng? Viết tiêu đề như thế nào mới có sức hút? Làm sao để khách hàng hay đơn giản là những độc giả dừng lại khoảng 1 phút, thậm chí là khoảng 30 giây?