Tag Archives: target đối tượng

3 cách target đối tượng Facebook Ads hiệu quả tiết kiệm ít người biết

Target đối tượng Facebook

Target đúng đối tượng khách hàng chính là điều ai làm ngành marketing hướng đến, đặc biệt đối với những marketer chạy quảng cáo. Tìm hiểu 3 cách target sau đây: