Tag Archives: customer insight

Customer Insight là gì? Cách xác định Customer Insight khách hàng

Customer Insight mục tiêu và chiến lược kinh doanh của bạn. Hãy cùng BigE tìm hiểu Customer Insight là gì? Làm sao để xác định đúng Customer Insight nhé.