Tag Archives: website

4 bước cần chuẩn bị trước khi bắt đầu phát triển một website

4 bước cần chuẩn bị trước khi bắt đầu phát triển website

Mỗi thương hiệu đều trang bị cho mình một website riêng. Chúng ta sẽ cùng Big E tìm hiểu trước khi bắt đầu phát triển website thì cần chuẩn bị những gì nhé.