Tag Archives: website

4 bước cần chuẩn bị trước khi bắt đầu phát triển một website

4 bước cần chuẩn bị trước khi bắt đầu phát triển website

Với thời đại phát triển ngày nay, mỗi thương hiệu đều trang bị cho mình một website riêng. Một trang web tích hợp về thương hiệu từ tổng quan, cách thức liên hệ, nơi trưng bày tất cả các sản phẩm/dịch vụ của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trước khi bắt đầu phát triển website thì cần chuẩn bị những gì nhé.